ΑΡXΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β.ΣΟΦΙΑΣ 90 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11528
ΤΗΛ: 210 7715950 - 210 7715953

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ίδρυση της Εταιρείας.

Η εταιρεία ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ιδρύθηκε το 1984, με αρχική επωνυμία ΤΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Κατά το διάστημα αυτό μέχρι και σήμερα κύριο αντικείμενο δραστηριότητάς της αποτελεί η εκτέλεση δημοσίων
και ιδιωτικών έργων.