ΑΡXΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός της Εταιρείας:
Η ανάληψη μελέτη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της Εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.
Η δημιουργία, αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.
Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια, είτε δια ίδιο λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και η πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού και η εμπορία στην Ελλάδα οικοδομικών υλικών πρώτων υλών παραγωγής τούτων και εμπορία συναφών ειδών.
Η άσκηση συναφών, με τους ως ανωτέρω σκοπούς, δραστηριοτήτων.


Έργα σε εξέλιξη:
- Σύνδεση των Νέων Εγκαταστάσεων ΝΑΤΟ με τα Υπάρχοντα Δίκτυα Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Ηλεκτροδότησης
και Επικοινωνιών στο Α/Δ Λάρισας (Λ-336Ν)

- Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης

- Βασικά έργα αποχέτευσης υποζώνης α8

- Αποκατάσταση κτιρίου Οφθαλμιατρείου Αθηνών από το Σεισμό της 07.09.1999

- Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού Χειμάρρου Δήμου Αρχανών


Πίνακας έργων δεκαετίας που έχει εκτελέσει η Εταιρεία μόνη της ή σε Κοινοπραξία
- Kτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
  Προϋπολογισμός: 4.598,326,00 €

- Βελτίωση αντοχής και επέκταση πεδίου ελιγμών στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου
  Προϋπολογισμός: 10.798.000,00 €

- Εγκαταστάσεις συντηρήσεως επιθετικών ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκι-Κεντρική Ελλάδα
  Προϋπολογισμός: 3.768.679,49 €

- Αναδιάρθρωση – Εκσυγχρονισμός δικτύων τεχνητής βροχής έργων Πηνειού-Αλφειού Ν.Ηλείας
  Προϋπολογισμός: 2.586.985,13 €

- Αναμόρφωση Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ ΠΑΜΦΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
  Προϋπολογισμός: 9.766.417,23 €

- Ανέγερση οικισμού 64 (60) κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.51, 2.52 και 3 καταστημάτων τύπου 2.83 με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου(οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π.) με την επωνυμία «ΧΙΟΣ IV”   Προϋπολογισμός: 4.288.316,12 €

- Μελέτη-Κατασκευή του κτιρίου Υποκαταστήματος «ΙΚΑ ΧΙΟΥ»
  Προϋπολογισμός: 7.210.962,04 €

- Μελέτη-Κατασκευή του κτιρίου Υποκαταστήματος «ΙΚΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ»
  Προϋπολογισμός: 7.540.362,25 €

- Αποκατάσταση κτιρίου ΑΒΕΡΩΦ Ε.Μ.Π. στην Αθήνα – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις στο συγκρότημα του ΕΜΠ στην οδό Πατησίων   Προϋπολογισμός: 14.306.519,15 €

- Κολυμβητήριο στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Kέντρο
  Προϋπολογισμός : 2.309.872,52 €

- Ξενώνας στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Kέντρο
  Προϋπολογισμός: 1.782.500,00 €

- Βιοκλιματικό σχολικό κτίριο Δήμου Ιαλυσού
  Προϋπολογισμός: 2.711.865,44 €

- Ολοκλήρωση εργαστηρίου pειραματόζωων και κατασκευή του κτιρίου Α΄ των κλινικών λειτουργιών Ιατρικού τμήματος
  Προϋπολογισμός: 1.603.105,08 €