ΑΡXΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 


click για μεγένθυση των στοιχείων

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2018

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2017

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2016 - Μέρος 1ο
ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2016 - Μέρος 2ο

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2015

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2014

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2013

ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/06/2012